Bestel online makkelijk en snel

  • Bestellen vanaf 16:00 (Bezorging v.a. 17:00)
  • Bestellen kan 7 dagen per week

Online betalen met iDEAL 

reserveren bestellen

Algemeen

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van Portofino, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en Portofino (“wij”) of een van haar dochterondernemingen (hierna “naam”). Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Portofino persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Waarom verzamelt Portofino (persoons)gegevens?

U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:

-om aan een wettelijke plicht te voldoen

-indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen

-indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons

-om u te benaderen met nieuws over Portofino producten en –acties van Portofino of van ondernemingen van de groep waartoe Portofino behoort (indien u hiervoor uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft)

Voorts vullen wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens aan met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen van derden. Dit gebeurt op anonieme basis. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Voor de uitvoering van deze doeleinden kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

IP-adres

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, de website goed te kunnen beheren, de website af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om betere service te verlenen.

Hoe beschermt Portofino (persoons)gegevens?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens.

Portofino is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Is Portofino verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Portofino verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. Portofino zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Voor het verstrekken van informatie kan Portofino administratiekosten ad EUR 4,50 per verzoek in rekening brengen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Portofino behoudt zich het recht voor om dit privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Portofino, kunt u contact opnemen met:

Naam: Portofino
Telefoon: 075-6159194
Adres: Rozengracht 64
Plaats: 1506 SH Zaandam

Ten slotte

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Zaandam, 6 juli 2014